Luxembursko

Luxemburg

Luxemburg

Hlavné a najväčšie mesto Luxemburska. Aj keď patrí medzi menšie hlavné mestá v Európe, Luxemburg je významným finančným centrom, známy je aj ako sídlo rôznych európskych inštitúcii – nachádza sa tu napríklad sídlo Európskej investičnej banky.

Centrum mesta môžeme rozdeliť na dve časti. Prvou je moderná časť, kde sa nachádzajú napríklad spomínané sídla rôznych orgánov.

čítaj viac