Česko

Atrakcie a tipy na hotely v Ústí nad Labem

Atrakcie a tipy na hotely v Ústí nad Labem

Už z názvu mesta vyplýva, Ústí nad Labem sa nachádza na rieke Labe. Patrí medzi najväčšie mestá v Česku, nachádza sa v severozápadnej časti krajiny.

Význam mesta začal prudko rásť v 19. storočí v súvislosti s rozvojom priemyslu. Pozdĺž rieky sa stavali chemické a potravinárske závody. Neskôr pribudla plynáreň a paneláreň.

čítaj viac

Hradec Králové – mesto pod Bielou vežou

Hradec Králové – mesto pod Bielou vežou

Univerzitné mesto na východe Čiech. Hradec Králové leží na sútoku riek Labe a Orlice. Je oblastným centrom vzdelanosti, kultúry a politiky.

Mesto má bohatú históriu. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1225, archeologické nálezy však dokázali, že táto oblasť bola obývaná už v dobách praveku. V období stredoveku mesto slúžilo ako sídlo českých kráľovien, neskôr zohrávalo obrannú úlohu.

čítaj viac

České Budějovice – tip na príjemný výlet

České Budějovice – tip na príjemný výlet

České Budějovice patria medzi najkrajšie mestá v Česku, nachádzajú sa v juhozápadnej časti krajiny. Mesto piva a historických pamiatok je obľúbeným cieľom turistov.

Prvá zmienka o meste na sútoku riek Vltava a Malše pochádza z roku 1265. České Budějovice mali už v dávnych dobách veľký význam, čo dokazuje fakt, že boli založené ako kráľovské mesto.

čítaj viac

Tipy na pamiatky a hotely v Liberci

Tipy na pamiatky a hotely v Liberci

Jedno z najväčších miest v Česku. Liberec sa nachádza na severe krajiny. Preteká ním rieka Lužická Nisa. Je hlavným mestom Euroregiónu Nisa, do ktorého patrí časť územia Nemecka, Poľska a samozrejme Česka.

V historických záznamoch sa Liberec spomína prvýkrát v roku 1352, od roku 1577 má štatút mesta. Veľký rozmach zaznamenal v 18. a 19. storočí.

čítaj viac

Špindlerův Mlýn – lyžovačka po česky

Špindlerův Mlýn – lyžovačka po česky

Špindlerův Mlýn je drobné české mestečko. Nachádza sa v severnej časti krajiny, v blízkosti hraníc s Poľskom. Leží na pohorí Krkonoše, vďaka čomu patrí medzi najvýznamnejšie turistické oblasti v krajine.

Mesto sa už od svojho vzniku nazývalo Svatý Petr (dnes sa tak volá časť mesta). Kvôli jazykovým a byrokratickým problémom vzniklo nedorozumenie, po ktorom sa ho miestni obyvatelia rozhodli premenovať na jeho dnešný názov Špindlerův Mlýn.

čítaj viac

Atrakcie a tipy na nocľah v Kladne

Atrakcie a tipy na nocľah v Kladne

Kladno sa nachádza v Strednočeskom kraji, 25 km od hlavného mesta Praha. Mesto je obklopené lesmi, preteká ním aj niekoľko potokov. Už v prvej zmienke o území (z roku 1318) sa spomínajú blízke lesy.

Na území mesta sa vyskytli náleziská rôznych nerastných surovín, napríklad čierneho uhlia. Za posledné storočia sa podarilo vyťažiť veľkú časť, zanechalo to však stopy na životnom prostredí.

čítaj viac

Sprievodca mestom Frýdek-Místek

Sprievodca mestom Frýdek-Místek

Mesto vo východnej časti Česka, ležiace na rieke Ostravice. Tá je hranicou medzi oblasťou Sliezsko a Morava. Na jednej strane je sliezsky Frýdek, na druhej moravský Místek. V roku 1943 vznikol ich spojením Frýdek-Místek.

Momentálne sa mesto sústredí na strojársky priemysel, je zároveň oblastným centrom vzdelania. Nepatrí medzi dôležité turistické destinácie.

čítaj viac